Ana Sayfa ISTTP Değerleri

ISTTP DEĞERLERİ

e-Posta Yazdır PDF
 • Uluslararası hukukta tanımlanan ve uluslararası kamuoyunca kabul edilmiş bulunan demokratik anlayışa ve insan haklarına saygılı olmak,
 • Her türlü terör ve şiddeti reddetmek,
 • Bölgesel ve global barışın gelişmesi anlayışına sahip olmak,
 • Din, dil, etnik, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara adaletli davranmak,
 • ISTTP vizyon ve misyonunu benimsemek,
 • Faaliyetlerinde kâr amacı gütmemek,
 • ISTTP kapsamındaki hizmetlerini şahsi menfaate ve dar anlamda siyasete alet etmemek,
 • Farklılıklara hoşgörülü ve saygılı davranmak,
 • ISTTP üyesi düşünce kuruluşları ve bunların yöneticileriyle iş birliğine hazır olmak,
 • Her kesimle diyaloğa açık olmak,
 • Ulusal hukuk açısından faaliyetine engel bulunmamak,
 • ISTTP ortak idealinin ve kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaya hazır olmak,
 • Ulusal otoriteyle hiyerarşik bağı bulunmamak,
 • Faaliyette bulunulan yabancı ülke hukukuna ve kültürüne saygılı olmak.

 

 

 

Duyurular

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Güvenlik Komitesi ev sahipliğinde icra edilecek. Programın hemen öncesinde, 6 Mart 2015 Cuma günü Forum çerçevesinde kurulan İSTTP* ( İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ) Akil Kişiler Kurulu**’nun 5. Toplantısı da icra edilecek ( resmi sitesi: www.isttp.org ).