Ana Sayfa ISTTP Değerleri

ISTTP DEĞERLERİ

e-Posta Yazdır PDF
 • Uluslararası hukukta tanımlanan ve uluslararası kamuoyunca kabul edilmiş bulunan demokratik anlayışa ve insan haklarına saygılı olmak,
 • Her türlü terör ve şiddeti reddetmek,
 • Bölgesel ve global barışın gelişmesi anlayışına sahip olmak,
 • Din, dil, etnik, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara adaletli davranmak,
 • ISTTP vizyon ve misyonunu benimsemek,
 • Faaliyetlerinde kâr amacı gütmemek,
 • ISTTP kapsamındaki hizmetlerini şahsi menfaate ve dar anlamda siyasete alet etmemek,
 • Farklılıklara hoşgörülü ve saygılı davranmak,
 • ISTTP üyesi düşünce kuruluşları ve bunların yöneticileriyle iş birliğine hazır olmak,
 • Her kesimle diyaloğa açık olmak,
 • Ulusal hukuk açısından faaliyetine engel bulunmamak,
 • ISTTP ortak idealinin ve kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaya hazır olmak,
 • Ulusal otoriteyle hiyerarşik bağı bulunmamak,
 • Faaliyette bulunulan yabancı ülke hukukuna ve kültürüne saygılı olmak.

 

 

 

Duyurular

Senatör Mushahid Hussain Sayed, “Müslümanların kaderi Müslümanlar tarafından belirlenmeli. Washington ya da Brüksel’de yaşayanlar tarafından değil” dedi. Sayed, 7 Mart Cumartesi günü Islamabad Serena Hotel’de açılışı gerçekleştirilen 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun “Çok boyutlu Güvenlik Sorunları” başlıklı oturumunda konuştu.