Ana Sayfa DEKLARASYON

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI İSTANBUL FORUMU, BAŞKAN’IN SONUÇ DEKLARASYONU

e-Posta Yazdır PDF

 

1 – İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28-30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir. 

Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından İslam Konferansı Teşkilatının (İKT) teşvik ve desteğiyle düzenlenen Forum’da “Barış, Medeniyet ve İşbirliği” ana teması üzerine odaklanılmıştır. Toplantıya, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi 40 ülkeden düşünce kuruluşları, İslam Konferansı Teşkilatında gözlemci statüsündeki Rusya, Tayland ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden delegasyonlar,  İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri ile heyeti, İKT üyesi ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, ayrıca ilgili uzmanlar ile Türkiye’den sekiz düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katılmışlardır. Forum çalışmalarında İKT’nin Yeni Vizyonu ve On Yıllık Eylem Planı etraflıca irdelenmiştir. 

Bu çerçevede, “Barış ve Medeniyet”,  “İslam Konferansı Teşkilatının Yeni Vizyonu”,  “İslam Ülkelerinde Güvenlik Sorunları, Ortak Güvenlik Politikaları ve Perspektifler”,  “11 Eylül Sonrası İslamofobi ve İslam Dünyası - Batı İlişkileri”,  “İslam Dünyasında Çatışma Çözümü ve Barış İnşa Süreci”,  “İKT Üyesi Ülkelerde Demokrasi, İyi Yönetişim, İnsan Hakları ve Yeni Güvenlik Yaklaşımları”, ve “Kamu Diplomasisi Perspektifinde İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Arasında İşbirliği ve Kurumsallaşma” konuları ele alınmıştır. Ayrıca, bu hususlarda İslam ülkeleri düşünce kuruluşları arasında iş birliği gerçekleştirilebilecek alanlara dair görüş teatisinde bulunulmuştur. 

2 - Forum sırasında, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları hem ülkeleri hem de İslam Dünyasının ortak yararına birlikte çalışma kararı almışlardır. Bu kararın, İslam Konferansı Teşkilatı Sekretaryasına ve müteakip Yüksek Düzeyli Memurlar ve Dışişleri Bakanları toplantıları ile Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin dikkatlerine sunulması oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Ayrıca, ilgili kamu otoritelerinin bu sürece olan desteğinin öneminin vurgulanması benimsenmiştir. 

3 - Forum’da, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşlarının etkin iş birliği gerçekleştirmeleri için ortak bir eylem planını tespit etmeleri gerektiği de ortaya çıkmıştır. Bu eylem planı, her şeyden evvel, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında yeterli ve etkili düzeyde işlev yapacak bir uluslararası platform ve iletişim ağının kurulmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda işbirliği ve koordinasyon amacıyla  “İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Platformu”  kurulması kararlaştırılmıştır. Böylelikle, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları bilgi ve deneyimlerini söz konusu platform çatısı altında birleştirerek hem iletişim hem de işbirliği imkânlarını etkinleştirmiş olacaklardır. Platformun iletişim ağı olarak İKT resmi dillerinde ve Türkçe  www.isttp.org adresinden yayın yapacak bir internet portalı kurulması konusunda mutabakata varılmıştır.

4 - Ortak platform ve eylem planı çerçevesinde,  işbirliği ve eşgüdümü temel alan bir yaklaşımla çeşitli konularda çalışma gruplarının yanı sıra bir “Akil Kişiler Grubu” ve “Ağ Temas Grubu” oluşturulması önerilmiştir. Bu çalışma gruplarının yılda en az bir defa toplanarak tespit edecekleri eylem programları çerçevesinde yapılması gerekenleri planlamaları, gerçekleştirilecek etkinlikleri yönlendirmeleri ve yılda bir düzenlenecek İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’nun koordinasyonunu ve gündeminin oluşturulmasına katkı sağlamalarının önemi vurgulanmıştır.

5 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında somutlaşan bu sürecin karar alıcılara ve IKT dahil uluslararası kuruluşlara katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır. Diğer taraftan, sürecin yönetiminin İKT Genel Sekreterliği başta olmak üzere ilgili ülkelerle danışma halinde yürütülmesi benimsenmiştir. Karşılıklı etkileşim içerisinde zaman ve eylem planı belirlenmiş sürdürülebilir kurumsallaşmanın hayati önemi vurgulanmıştır. 

6 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında “uluslararası suçlar ve terörizm” ve İslamofobi gibi yükselen tehditler ve riskler üzerinde karşılıklı iş birliği yapılması da Forum esnasında önerilmiştir. Ayrıca çok taraflı sürdürülecek kurumsallaşma ve etkinliklerle birlikte düşünce kuruluşları arasında ikili iş birliklerinin önemi teyit edilmiştir.


7 - Forum’un tekrarlanacak yıllık toplantılarına ev sahipliğinin tüm katılımcı kuruluş ve ülkelere açık olduğu vurgulanmış ve kurulacak platformun yönetiminin İstanbul’da olması benimsenmiştir.

30 Ocak 2010, İstanbul

 

 

 

 

Son Güncelleme ( Salı, 28 Aralık 2010 15:24 )  

 

Duyurular

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Güvenlik Komitesi ev sahipliğinde icra edilecek. Programın hemen öncesinde, 6 Mart 2015 Cuma günü Forum çerçevesinde kurulan İSTTP* ( İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ) Akil Kişiler Kurulu**’nun 5. Toplantısı da icra edilecek ( resmi sitesi: www.isttp.org ).