Ana Sayfa

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları İslamabad’da

E-mail Print PDF

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları İslamabad’da

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Güvenlik Komitesi ev sahipliğinde icra edilecek. Programın hemen öncesinde, 6 Mart 2015 Cuma günü Forum çerçevesinde kurulan İSTTP* ( İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ) Akil Kişiler Kurulu**’nun 5. Toplantısı da icra edilecek ( resmi sitesi: www.isttp.org ).


Pakistan Devlet Başkanı Sayın Mamnoon Hussain’in teşrifleri ile İslamabad’da Serena Otel’de gerçekleşecek etkinlikte Forum açılış konuşmalarını İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Iyad bin Amin MADANİ, D-8 Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Seyed Ali Mohammad MOUSAVI, Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senator Mushahid HUSSAIN, Türk Konseyi Genel Sekreterliğini temsilen E. Büyükelçi Halil AKINCI ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY ile Türkiye ve İİT resmî temsilcilerinin yapacağı İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu iki gün sürecek.

Ana teması “İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası” olarak belirlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları 6. Forumu’nun alt temaları “Çok Boyutlu Güvenliğin Temel Unsurları: Siyasi, İktisadi, Stratejik Boyutlar”, “İşbirliğine Dayalı Güvenlik: Güçlükler ve Fırsatlar (Mezhepler Arası Uyum, Çatışma Önleme ve Çözümü, İletişim Ağı, İslam Ülkeleri arası Diyalog)”, “Geleneksel Olmayan Güvenlik Tehditleri (Terörizm, Aşırılıkçılık, İktisat, Siber Güvenlik, Enerji-Gıda-Su Güvenliği, Organize Suçlar, Doğal Afetler, Çevre, Uyuşturucu Kaçakçılığı vb.)”, “Savunma ve Uzay Sanayii: Fırsatlar ve Riskler, Nükleer Silahların azaltılmasında İşbirliği” ve “Yumuşak Güç İnşası ve Yönetim (İnsan Kaynağı Geliştirme, Yönetişim, Sivil Toplum, Medya, İmaj İnşası vb.)” konularını kapsıyor.

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY: “Ortak meseleler ortak çözüm iradesi ister”

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İslam dünyasının dünya nüfusunun beşte birini temsil etmesine, 57 ülkeye yayılan coğrafyasına, dünya enerji kaynaklarının yüzde 70’ine ve dünya doğal kaynaklarının ise yüzde 50’sine sahip olmasına rağmen iktisadi, siyasi ve askerî bakımdan son derece güçsüz olduğuna, uluslararası toplum nezdindeki imajının da son dönemlerde aşındığına değinen TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY Coğrafi bakımdan İslam ülkelerinin Orta Doğu, Asya, Afrika ve Avrupa’da yer alan konumlarıyla dünyanın en hassas bölgelerinde yer aldığını, önemli suyollarının ve stratejik hayati noktaların büyük bölümünün İslam ülkelerinin elinde ya da idaresinde bulunduğunu ancak çok boyutlu güvenlik inşası konusundaki yetersizlikleri nedeniyle sahip oldukları bu güç potansiyelini hayata geçiremediklerini söyledi.

Son yüzyıla özgü sorunlar nedeniyle, İslam ülkeleri arasında anlamlı ve daimi bir güvenlik işbirliği yapısı oluşturulamadığını belirtip 21. yüzyılın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için İslam ülkelerinin günümüz Müslümanlarının karşı karşıya oldukları çok boyutlu güvenlik sorunlarını iyi analiz etmeleri ve çözüm önerileri geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan ŞENSOY “İslam ülkeleri birbirleriyle icraata yönelik iletişim kuramadığında onlar adına başkaları konuşmaya başlıyor. Ortak meselelere kendi aramızda çözüm üretme iradesi geliştiremediğimizde dışarıdan dikte, ithal veya provoke edilen üretimler çözümsüzlüğe bir düğüm daha ekliyor. İnsan aklı bütün sosyal ve siyasi meselelere dair geleneksel ya da modern yöntemlerle kâğıt üzerinde teorik çözüm üretebilir. Ancak sahaya çıkmadan, fiziksel ve yüz yüze temas kurmadan, zaman ve mesai harcamadan da çözümler uygulama zeminine indirilemez. Bu yüzden İslam ülkeleri, aralarında iletişim ve yönetişim kanalları kurarak bunları açık ve işler hâle getirip kurumsallaştırmalıdır.” dedi.

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşlarına yönelik projelendirdikleri ve bu yıl altıncısını İslamabad’da gerçekleştirecekleri Forum’un ana temasını “İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası” olarak belirlediklerini ve sürece istişare yoluyla somut katkılar sunmayı amaçladıklarını belirten ŞENSOY, 2. Forum’da oluşturdukları İSTTP Akil Kişiler Kurulu’nun da 5. Toplantısını icra edeceklerini sözlerine ekledi.

“İslam Dünyası İstanbul Ödülleri” Forum Kapsamında Bu Yıl İlk Kez Verilecek

Alınan karar doğrultusunda bu yıldan itibaren İslam dünyasının vizyon, derinlik ve entegrasyonunun güçlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilecek olan İslam Dünyası İstanbul Ödülleri de Forum kapsamında 7 Mart 2015 Cumartesi gecesi düzenlenecek takdim töreninde ilk sahipleri ile buluşacak. Ödül kategorileri arasındadevlet, özel, diplomasi, iş, bilim, kültür, sanat, teknoloji, strateji, spor, kamu diplomasisi yer alıyor ( resmî sitesi: istanbul.isttp.org )

* İSTTP; Ocak 2010’da İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu sonunda yayımlanan “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulan; İslam dininin barışçı, hoşgörülü, dengeli rolünü savunan; terörü ve aşırılığı reddeden referans bir anlayışa sahiptir. İSTTP; İnsanlığın “güç ve adalet” inşası noktasında yaşadığı tarihsel kırılmanın İslam Dünyasında oluşacak güçlü kurumsal temsille aşılabileceğini benimseyen Düşünce Kuruluşları merkezli bir sivil entegrasyon sürecidir.

** İSTTP Akil Kişiler Kurulu Üyeleri: Büyükelçi (E) Ömür ORHUN (TASAM ve İİT Danışmanı - Türkiye), Prof. Dr. Zaleha KAMARUDDIN (Uluslararası İslâm Üniversitesi Rektörü - Malezya) Büyükelçi Dr. Mostafa DOLATYAR (IPIS - İran), Senatör Müshahid Hussaın (SYED, IPRI - Pakistan), Büyükelçi Humayun KABIR (BEI - Bangladeş), Dr. Yasser ALI (IDSC Başkanı - Mısır), Prof. Dr. Shamseldin Zeinal ABDIN (ACDESS Başkanı - Sudan), Dr. Abdul Aziz SAGER (Körfez Araştırma Merkezi Başkanı - Birleşik Arap Emirlikleri), Elnur ASLANOV (Cumhurbaşkanlığı Siyasi Analizler Departmanı Başkanı - Azerbaycan) ve Prof. Dr. Absattar DERBISALI (Süleymanov Şarkiyat Enstitüsü Direktörü - Kazakistan).

TASAM www.tasam.org portalındaki detaylı bilgi ve program için lütfen şu linki kullanınız:

http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/613/6_islam_ulkeleri_dusunce_kuruluslari_forumu 

Last Updated ( Friday, 06 March 2015 11:18 )  

 

Announcements

FINAL REPORT (DRAFT)

The first meeting of Think Tanks Platform of the Islamic Countries Wise Persons Board which was suggested to be formed in 1st Think Tanks Forum of the Islamic Countries and confirmed to be formed in the second forum; was carried out on 1st March 2012 in Baku, Azerbaijan. The second meeting took place in Cairo; the third meeting took place on 28th October 2013 in Bagdad; also the forth meeting took place in Bagdad on 20th February 2014. 5th ISTTP (Think Tanks Platform of the Islamic Countries) Wise Persons Meeting was held on 8th March 2015 in Islamabad within the 6th Think Tanks Forum of the Islamic Countries:

A. ISTTP Wise Persons Board and Mutual List of Other Participants

Süleyman ŞENSOY, Chairman of TASAM, Turkey
Ambassador (R) Ömür ORHUN, Advisor to OIC & TASAM, Turkey
Prof. Zaleha KAMARUDDIN, Rector of International Islam University of Malaysia
H.E. Ambassador Dr. Mostafa DOLATYAR, General Director of IPIS, Iran
Senator Mushahid Hussain SYED, IPRI ( Islamabad Policy Research Institute )
H.E. Ambassador Humayun KABIR, Director of BEI ( Bangladesh Enterprise Institute ), Bangladesh
Prof. Shamseldin Zeinal ABDIN, Khartoum University, Sudan
Elnur ASLANOV, Political Analysis and Information Provision Department of Administration of the President of the Republic of Azerbaijan
Dr. Abdulaziz SAGER, President of GRC ( Gulf Research Center ), UAE
Major General (E.) Muniruzzaman, Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS)
Ambassador (R) Murat İLHAN, TASAM, Turkey
Ambassador (R) Prof. Ali Engin OBA, TASAM Turkey
Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV, Secretary General of ISTTP (Think Tanks Platform of the Islamic Countries), Turkey
Dr. Hatem EL KADI, President of IDSC, Egypt


B. Agenda of ISTTP 5th Wise Persons Board Meeting

  1. Introduction
  2. Duties, functions and new members of Wise Persons Board (2015 Action Plan)
  3. Negotiations about institutionalization of Think Tanks Forum of the Islamic Countries
  4. Function and future of the Forum against the developments in the Islamic World and in the global level
  5. Suggestions about strategic contributions of the think tanks for the change and transformation in the Islamic Countries
  6. Ideas about the interaction between Think Tanks of the Islamic Countries and their peers in the West
  7. Other Issues

Click here for more details.