الصفحة الرئيسي

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları İslamabad’da

أرسل لصديقك طباعة PDF

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları İslamabad’da

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Güvenlik Komitesi ev sahipliğinde icra edilecek. Programın hemen öncesinde, 6 Mart 2015 Cuma günü Forum çerçevesinde kurulan İSTTP* ( İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ) Akil Kişiler Kurulu**’nun 5. Toplantısı da icra edilecek ( resmi sitesi: www.isttp.org ).


Pakistan Devlet Başkanı Sayın Mamnoon Hussain’in teşrifleri ile İslamabad’da Serena Otel’de gerçekleşecek etkinlikte Forum açılış konuşmalarını İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Iyad bin Amin MADANİ, D-8 Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Seyed Ali Mohammad MOUSAVI, Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senator Mushahid HUSSAIN, Türk Konseyi Genel Sekreterliğini temsilen E. Büyükelçi Halil AKINCI ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY ile Türkiye ve İİT resmî temsilcilerinin yapacağı İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu iki gün sürecek.

Ana teması “İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası” olarak belirlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları 6. Forumu’nun alt temaları “Çok Boyutlu Güvenliğin Temel Unsurları: Siyasi, İktisadi, Stratejik Boyutlar”, “İşbirliğine Dayalı Güvenlik: Güçlükler ve Fırsatlar (Mezhepler Arası Uyum, Çatışma Önleme ve Çözümü, İletişim Ağı, İslam Ülkeleri arası Diyalog)”, “Geleneksel Olmayan Güvenlik Tehditleri (Terörizm, Aşırılıkçılık, İktisat, Siber Güvenlik, Enerji-Gıda-Su Güvenliği, Organize Suçlar, Doğal Afetler, Çevre, Uyuşturucu Kaçakçılığı vb.)”, “Savunma ve Uzay Sanayii: Fırsatlar ve Riskler, Nükleer Silahların azaltılmasında İşbirliği” ve “Yumuşak Güç İnşası ve Yönetim (İnsan Kaynağı Geliştirme, Yönetişim, Sivil Toplum, Medya, İmaj İnşası vb.)” konularını kapsıyor.

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY: “Ortak meseleler ortak çözüm iradesi ister”

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İslam dünyasının dünya nüfusunun beşte birini temsil etmesine, 57 ülkeye yayılan coğrafyasına, dünya enerji kaynaklarının yüzde 70’ine ve dünya doğal kaynaklarının ise yüzde 50’sine sahip olmasına rağmen iktisadi, siyasi ve askerî bakımdan son derece güçsüz olduğuna, uluslararası toplum nezdindeki imajının da son dönemlerde aşındığına değinen TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY Coğrafi bakımdan İslam ülkelerinin Orta Doğu, Asya, Afrika ve Avrupa’da yer alan konumlarıyla dünyanın en hassas bölgelerinde yer aldığını, önemli suyollarının ve stratejik hayati noktaların büyük bölümünün İslam ülkelerinin elinde ya da idaresinde bulunduğunu ancak çok boyutlu güvenlik inşası konusundaki yetersizlikleri nedeniyle sahip oldukları bu güç potansiyelini hayata geçiremediklerini söyledi.

Son yüzyıla özgü sorunlar nedeniyle, İslam ülkeleri arasında anlamlı ve daimi bir güvenlik işbirliği yapısı oluşturulamadığını belirtip 21. yüzyılın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için İslam ülkelerinin günümüz Müslümanlarının karşı karşıya oldukları çok boyutlu güvenlik sorunlarını iyi analiz etmeleri ve çözüm önerileri geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan ŞENSOY “İslam ülkeleri birbirleriyle icraata yönelik iletişim kuramadığında onlar adına başkaları konuşmaya başlıyor. Ortak meselelere kendi aramızda çözüm üretme iradesi geliştiremediğimizde dışarıdan dikte, ithal veya provoke edilen üretimler çözümsüzlüğe bir düğüm daha ekliyor. İnsan aklı bütün sosyal ve siyasi meselelere dair geleneksel ya da modern yöntemlerle kâğıt üzerinde teorik çözüm üretebilir. Ancak sahaya çıkmadan, fiziksel ve yüz yüze temas kurmadan, zaman ve mesai harcamadan da çözümler uygulama zeminine indirilemez. Bu yüzden İslam ülkeleri, aralarında iletişim ve yönetişim kanalları kurarak bunları açık ve işler hâle getirip kurumsallaştırmalıdır.” dedi.

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşlarına yönelik projelendirdikleri ve bu yıl altıncısını İslamabad’da gerçekleştirecekleri Forum’un ana temasını “İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası” olarak belirlediklerini ve sürece istişare yoluyla somut katkılar sunmayı amaçladıklarını belirten ŞENSOY, 2. Forum’da oluşturdukları İSTTP Akil Kişiler Kurulu’nun da 5. Toplantısını icra edeceklerini sözlerine ekledi.

“İslam Dünyası İstanbul Ödülleri” Forum Kapsamında Bu Yıl İlk Kez Verilecek

Alınan karar doğrultusunda bu yıldan itibaren İslam dünyasının vizyon, derinlik ve entegrasyonunun güçlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilecek olan İslam Dünyası İstanbul Ödülleri de Forum kapsamında 7 Mart 2015 Cumartesi gecesi düzenlenecek takdim töreninde ilk sahipleri ile buluşacak. Ödül kategorileri arasındadevlet, özel, diplomasi, iş, bilim, kültür, sanat, teknoloji, strateji, spor, kamu diplomasisi yer alıyor ( resmî sitesi: istanbul.isttp.org )

* İSTTP; Ocak 2010’da İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu sonunda yayımlanan “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulan; İslam dininin barışçı, hoşgörülü, dengeli rolünü savunan; terörü ve aşırılığı reddeden referans bir anlayışa sahiptir. İSTTP; İnsanlığın “güç ve adalet” inşası noktasında yaşadığı tarihsel kırılmanın İslam Dünyasında oluşacak güçlü kurumsal temsille aşılabileceğini benimseyen Düşünce Kuruluşları merkezli bir sivil entegrasyon sürecidir.

** İSTTP Akil Kişiler Kurulu Üyeleri: Büyükelçi (E) Ömür ORHUN (TASAM ve İİT Danışmanı - Türkiye), Prof. Dr. Zaleha KAMARUDDIN (Uluslararası İslâm Üniversitesi Rektörü - Malezya) Büyükelçi Dr. Mostafa DOLATYAR (IPIS - İran), Senatör Müshahid Hussaın (SYED, IPRI - Pakistan), Büyükelçi Humayun KABIR (BEI - Bangladeş), Dr. Yasser ALI (IDSC Başkanı - Mısır), Prof. Dr. Shamseldin Zeinal ABDIN (ACDESS Başkanı - Sudan), Dr. Abdul Aziz SAGER (Körfez Araştırma Merkezi Başkanı - Birleşik Arap Emirlikleri), Elnur ASLANOV (Cumhurbaşkanlığı Siyasi Analizler Departmanı Başkanı - Azerbaycan) ve Prof. Dr. Absattar DERBISALI (Süleymanov Şarkiyat Enstitüsü Direktörü - Kazakistan).

TASAM www.tasam.org portalındaki detaylı bilgi ve program için lütfen şu linki kullanınız:

http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/613/6_islam_ulkeleri_dusunce_kuruluslari_forumu 

تم التحديث فى ( الجمعة, 06 مارس 2015 11:18 )  

 

الاعلانات

1. 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Pakistan Senatosu Savunma Komitesi, Pakistan China Institute ve Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İslam dünyasından geniş çaplı katılımla gerçekleştirilen 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nda; Forumu entelektüeller, düşünürler, kanat önderleri ve İslam dünyası düşünce kuruluşları için başlıca platform olarak kurumsallaştırmak üzere dönüm noktası teşkil edecek bir takım kararlar alınmıştır.

2. Forum; Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Memnun Hüseyin’e, Pakistan Başbakanı Dış İlişkiler ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Sartaj Aziz’e ve Pakistan Senatosu Başkanı Senatör Syed Nayyer Hussain Bokhari’ye, Forum’a hitap etmeyi yüksek nezaketleriyle kabul ettikleri ve bu küresel konferansın saygınlık ve prestijine büyük katkıları için minnettarlığını arz etmiştir.

3. Forum, ekonomik ve siyasi güç dengesinin, “musâdeme-i efkârın” (fikirler çarpışmasının) yoğun etkisi altında Batı’dan Doğu’ya kaydığı 21. asırda İslam Düşünce Kuruluşları Forumu’nun kültürler, ülkeler ve kıtalar arasındaki köprü rolünün önemli olduğuna ve dolayısıyla Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu olan adının Dünya İslam Forumu (World Islamic Forum - WIF) olarak değiştirilmesine karar vermiştir.

4. İslam Dünyası Forumu mevcut gerçeklikleri ve olguları göz önünde bulundurarak İslam’ı barış, uyum, denge, hoşgörü ve bir arada yaşama dini olarak takdim edecek ve tanıtacak bir İslam anlatısı geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

5. İslam Dünyası Forumu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışında kalan ülkelere ve topluluklara ulaşım konusunda da adımlar atarak mevcut jeopolitik sahnedeki ortak platformlar üzerinde yeni ortaklıklar ve koalisyonlar kurulmasına katkı sağlayacaktır.

6. Forum katılımcıları ne şekilde olursa olsun ve nasıl tezahür ederse etsin aşırılığı ve terörizmi kınamakta, terörizmin herhangi bir din, kast, mezhep ya da ırkla ilişkilendirilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir. Terörizmle ve militanlıkla mücadele aslında; İslam’ın doğru mirasını ve özünü, Hazreti Peygamber’in (sav) öğrettiklerinde ve onun liderliğindeki faaliyetlerde ortaya konduğu şekliyle ihya çabasıdır.

7. Forum belli Batı ülkelerinde baş gösteren İslamofobiyi kınamakta ve bazı Avrupa ülkelerinin yasalarında yer alan anti-semitizm benzeri bir suç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

8. Forum hangi dinden, cinsiyetten, kasttan, ırktan ya da mezhepten olursa olsun tüm kişilerin eşitliği ilkesine riayet edilmesi gerektiğini teyit etmekte; herhangi bir etnik gruba ya da topluluğa karşı ayrımcılık yapılmasını ya da nefret, taassup ve önyargı temelinde şiddete veya nefret söylemine maruz bırakılmasını insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirmektedir.

9. Forum; sorunların çözümü için herhangi bir şekilde tehdide ya da güç kullanımına başvurulmasını reddetmekte, uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın önceliğine riayet edilmesi gerektiğini dile getirmekte, tüm ülkelerin mevcut sınırlarının ve toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkesini desteklemektedir.

10. Forum; Filistin, Keşmir, Kıbrıs ve Dağlık Karabağ gibi farklı bölgelerdeki uzun süreli uyuşmazlıkların çözümünde sürdürülebilir barış, istikrar ve güvenliği de desteklemektedir.

11. Forum; özellikle eğitim, enerji ve İslam dünyasının çok ihtiyaç duyduğu değişim ve reformların güvencesi konumundaki yetenekli kişilerin, hassaten gençler ve kadınlar arasındaki yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak alt yapının ve mekanizmaların oluşturulmasında bölgesel ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

12. Forum Müslüman rejimlerin ve liderlerin sivil toplumu harekete geçirmek ve temel hakların geliştirilmesinde fırsat eşitliği sunmak suretiyle elit tabaka ile sıradan insanlar arasında köprü oluşturmalarını ısrarla tavsiye etmektedir.

Dünya İslam Forumu’nu Müslüman entelektüellerin, kanaat önderlerinin ve düşünürlerin sesi olarak kurumsallaştırmak amacıyla Forum aşağıdaki kurumsal mekanizmaların hayata geçirilmesine karar vermiştir:

a) Forum faaliyetlerini koordine etmek; dünyanın farklı yerlerinden sivil toplum örgütleri, hükümet dışı örgütler ve düşünce kuruluşları ile birlikte kurumsal bir ses inşa etmek ve İslam Dünyası Forumu’nun gündemi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak üzere beş kişilik bir daimi icra kurulunun oluşturulması;

b) İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu “Wise Persons Board of the Forum” (Forum Akil Kişiler Kurulu) adının “Eminent Persons Group (EPG) of the World Islamic Forum” (İslam Dünyası Forumu Akil Kişiler Grubu) olarak değiştirilmesi;

c) İslam Dünyası Forumu sekretaryasının TASAM ev sahipliğinde İstanbul’da bulunması, Asya bölgesel sekreterliğinin Pakistan-China Institute ev sahipliğinde İslamabad’da kurulması ve dünyanın diğer yerlerinde de bölgesel sekreterliklerin kurulması;

d) İslam Dünyası Forumu faaliyetleri çerçevesinde İngilizce, Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde yayın yapan dinamik ve etkileşimli bir internet sitesinin bulunması; İslam ümmetinin karşı karşıya olduğu sorunlara dair araştırma raporları hazırlanması ve çalışmalar yapılması, İslam ümmetini ilgilendiren konferanslara katılım sağlanması;

e) Memnuniyet verici bir gelişme olarak kaydedilen İslam Dünyası “İstanbul Ödülleri”nin yıllık olarak verilmeye devam edilmesi;

f) İslam Dünyası Forumu’nca Eylül 2015’te Kuala Lumpur’da “Müslüman Kadınlar Zirvesi” düzenlenmesi;

g) İslam Dünyası Forumu’nun sonraki toplantısının 2016 yılında Tahran’da yapılması kararları alınmıştır.

Son olarak Forum katılımcıları; Forum’un İslamabad’daki ev sahiplerine, özellikle Pakistan China-Institute, Pakistan Senatosu Savunma Komitesi, TASAM ve KAS’a, bu tarihi etkinlik ile “musademe-i efkar”dan barika-i hakikat’in (fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşinin) doğması amacıyla yaptıkları katkılardan ve İslam ve Müslümanlar hakkında bugün şiddetle muhtaç olduğumuz olumlu bir anlatı sunmalarından dolayı teşekkürlerini bildirmiştir.

6-8 Mart 2015, İslamabad

Deklarasyonu indirmek için tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayın.